โบว์ชัวร์ | thelukee.com
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์ราคาพิเศษ สนใจเลือกเกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์เลย !
| Facebook :fb.com/ccsfingerscan/ | | Hotline. 094 490 3941 -3 | Tel. 02 525 4178 -80 | Line : ccsfuture

Smiley face

Smiley face

Smiley face


brochure


    เครื่องสแกนลายนิ้วมือ-สำหรับบันทึกเวลาทำงาน

# ชื่อเกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์ เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 160 (U-160C)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 816U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 600
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 800
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 820C
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS H8
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 360
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 660
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 880
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 825C
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
HIP CMi 812
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 4500
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 237
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
-
CCS 236
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
-
CCS 680
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 580
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
HIP CMi 802
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
HIP CMi 818
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 880
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
-

    เครื่องสแกนลายนิ้วมือ-สำหรับควบคุมประตู

# ชื่อเกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์ เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 18
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 806
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 809U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 809
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 200
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 707
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 8
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 805U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 200FV
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 700 U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 500
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 7X
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 670
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
-
CCS 602
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 806U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์

    เครื่องสแกนใบหน้า-สำหรับบันทึกเวลาทำงาน

# ชื่อเกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์ เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 300
เครื่องสแกนใบหน้า
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 65
เครื่องสแกนใบหน้า
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 302
เครื่องสแกนใบหน้า
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
HIP CMi F20
เครื่องสแกนใบหน้า
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 680F
เครื่องสแกนใบหน้า
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 602
เครื่องสแกนใบหน้า
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 200F
เครื่องสแกนใบหน้า
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์

    เครื่องสแกนใบหน้า-สำหรับควบคุมประตู

# ชื่อเกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์ เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 302
เครื่องสแกนใบหน้า
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 380
เครื่องสแกนใบหน้า
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์

    เครื่องทาบบัตร

# ชื่อเกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์ เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 103/105
เครื่องสแกนบัตร
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 260
เครื่องสแกนบัตร
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 2000
เครื่องสแกนบัตร
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
CCS 721
เครื่องสแกนบัตร
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์
 _footer|thelukee.com

ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์มากมาย