เครื่องบันทึกเวลา + ควบคุมการ เปิด-ปิดประตู ด้วยบัตร|thelukee.com
เกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์ราคาพิเศษ สนใจเลือกเกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์เลย !
| Facebook :fb.com/ccsfingerscan/ | | Hotline. 094 490 3941 -3 | Tel. 02 525 4178 -80 | Line : ccsfuture

Smiley face

Smiley face

Smiley face


เครื่องบันทึกเวลา + ควบคุมการ เปิด-ปิดประตู ด้วยบัตรCCS 103/105
เครื่องสแกนบัตร

+ รองรับบัตรได้ 10,000 ใบ
+ ไม่ต้องเปิดเกมยิงปลาตายไว|เกมออนไลน์ตลอดเวลา


 _footer|thelukee.com

ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์มากมาย